Αρχείο Ετικετών: Σπύρος Μυλωνάκης

Εικαστικά του Σπύρου Μυλωνάκη κοσμούν το ΠΕΔΙΣ

Ο απόφοιτος του ΠΕΔΙΣ κ. Αλέξανδρος Μυλωνάκης, χάρισε, στις 28 Ιανουαρίου, στο Τμήμα δύο  πίνακες του εικαστικού και πατέρα του, Σπύρου Μυλωνάκη. Οι πίνακες, με θαλασσινά τοπία και καράβια, κοσμούν το γραφείο προέδρου του ΠΕΔΙΣ.…