Αρχείο Ετικετών: Τροποποίηση Σίτισης

Τροποποίηση Λίστες Δωρεάν Σίτισης από 24/2/2016

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει (Παράρτημα 1) τις Τροποποιημένες Ονομαστικές Καταστάσεις όπως διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 603/26-01-2016 ανακοίνωση που αφορούσε στην υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης…