Αρχείο Ετικετών: Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Μιχαήλ Χούπη

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Μιχαήλ Χούπη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Νίκης Βλάχου

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Νίκης Βλάχου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική διατριβή έχει…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Ζακία Άκρα

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Ζακία Άκρα ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Βιργινίας Τσουκάτου

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Βιργινίας Τσουκάτου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Αικατερίνης Πίπιλου

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Αικατερίνης Πίπιλου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Βασιλείου Μπαλάφα

Την  Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και  Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Κόρινθος) η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Παναγιώτας Χατζημιχαηλίδου

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και  Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Κόρινθος) η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Γεωργίου Φαράντου

Τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 11:30, θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Γεωργίου Φαράντου, ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική διατριβή έχει ως…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Ελένης Χυτοπούλου

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 4 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και  Διεθνών Σχέσεων (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Κόρινθος), η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κ. Ελένης…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Ιχάμπ Σαμπάνα

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και  Διεθνών Σχέσεων (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Κόρινθος) η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ.…