Αρχείο Ετικετών: Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Μαγειρία Μιχαήλ

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου  2024 και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος κ. Μιχαήλ Μαγειρία ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική…

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κας Γεωργίας Ρεμπούτσικα

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου  2024 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Γεωργίας Ρεμπούτσικα ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική διατριβή…

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ.Αναστάσιου Φιλντίση

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος κ. Αναστάσιου Φιλντίση ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η…

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Χαράλαμπου Παναγιωτίδη

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος κ. Χαράλαμπου Παναγιωτίδη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική…

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κας Αλεξάνδρας Νικοπούλου

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου  2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Αλεξάνδρας Νικοπούλου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής…

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Κωνσταντίνου Δουλκερίδη

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Κωνσταντίνου Δουλκερίδη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.…

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Χρύσανθου Βλάμη

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Χρύσανθου Βλάμη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Μιχαήλ Χούπη

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Μιχαήλ Χούπη ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Νίκης Βλάχου

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Νίκης Βλάχου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική διατριβή έχει…

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Ζακία Άκρα

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Ζακία Άκρα ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διδακτορική…