Αλέξανδρος Μαλλιάς

Ιδιότητα: Πρέσβης επί τιμή
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Διαπραγματεύσεις
eMail επικοινωνίας: malliasal@yahoo.com

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η συγκεκριμένη σελίδα υποστηρίζεται μόνο στην Αγγλική της έκδοση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
u03a0u039cu03a3 u039cu03b5u03c3u03bfu03b3u03b5u03b9u03b1u03bau03adu03c2 u03a3u03c0u03bfu03c5u03b4u03adu03c2

Ακαδημαϊκά έτη:
2015-2016, 2016-2017