Αλέξανδρος Μαλλιάς

Ιδιότητα: Πρέσβης επί τιμή
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Διαπραγματεύσεις
eMail επικοινωνίας: malliasal@yahoo.com

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η συγκεκριμένη σελίδα υποστηρίζεται μόνο στην Αγγλική της έκδοση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Ακαδημαϊκά έτη:
2015-2016, 2017-2018