Χρήστος Κουρτέλης

Ιδιότητα: Λέκτορας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Maastricht
Γνωστικό Αντικείμενο/ Ειδίκευση: Διεθνείς Σχέσεις
eMail επικοινωνίας: kourtelischristos@yahoo.com

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η συγκεκριμένη σελίδα υποστηρίζεται μόνο στην Αγγλική της έκδοση, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κοινωνικά δίκτυα:

Συνεργασία με το ΠΕΔιΣ

Προγράμματα Σπουδών:
ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Ακαδημαϊκά έτη:
The psir_teach_assignment_periods field is not defined as a custom field.