Έλενα Μαρκούτση

Υπηρεσία: Γραμματεία
eMail @ UoP: emarkout@uop.gr
Γραφείο: Γραμματεία
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40045 Εσωτ.(5445)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Υγειονομική Περίθαλψη, Υλικό και Εξοπλισμός
Επιτροπές:

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.