Έλενα Μαρκούτση

Υπηρεσία: Γραμματεία
eMail @ UoP: emarkout@uop.gr
Γραφείο: α1
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 2741 0 40045 Εσωτ.(5445)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Υγειονομική Περίθαλψη, Υλικό και Εξοπλισμός

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.