Κατερίνα Δούνδη

Υπηρεσία: Γραμματεία
eMail @ UoP: kdoundi@uop.gr
Γραφείο: Α1
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 2741 0 40058 Εσωτ.(5458)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Ιστοσελίδα

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.