Κατερίνα Δούνδη

Υπηρεσία: Γραμματεία
eMail @ UoP: kdoundi@uop.gr
Γραφείο: Γραμματεία
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40058 Εσωτ.(5458)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Ιστοσελίδα
Επιτροπές: Δια-βίου Μάθησης

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.