Μάριος Μπάρτζης

Υπηρεσία: Βιβλιοθήκη
eMail @ UoP: mbartzis@uop.gr
Γραφείο: β2
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 2741 0 40041 Εσωτ.(5441)
Αρμοδιότητες: Μεταπτυχιακά, Ιστοσελίδα, Συγγράμματα

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.