Αφροδίτη Ρούσση

Υπηρεσία: ΕΤΕΠ
eMail @ UoP: roussi@uop.gr
Γραφείο: Βιβλιοθήκη
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40041 Εσωτ.(5441)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Στέγαση, Υλικό και Εξοπλισμός, Συγγράμματα
Επιτροπές:

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.