Ελένη Γεωργούλια

Υπηρεσία: ΕΤΕΠ
eMail @ UoP: elenigeorgoulia@uop.gr
Γραφείο: Α1
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 2741 0 40040 Εσωτ.(5440)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Πρακτική Άσκηση, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Ιστοσελίδα, Εκδηλώσεις

Με λίγα λόγια

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό