Ελένη Γεωργούλια

Υπηρεσία: ΕΤΕΠ
eMail @ UoP: elenigeorgoulia@uop.gr
Γραφείο: Γραμματεία
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40044 Εσωτ.(5444)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Πρακτική Άσκηση, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Ιστοσελίδα, Εκδηλώσεις
Επιτροπές: Διαδικτυακής Παρουσίας

Με λίγα λόγια

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό