Ηλιάνα Φώτη

Υπηρεσία: ΕΤΕΠ
eMail @ UoP: ilianafoti@uop.gr
Γραφείο: A1
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 2741 0 40040 Εσωτ.(5440)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Πρόγραμμα Erasmus, Μητρώο Φοιτητών

Με λίγα λόγια

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό