Ηλιάνα Φώτη

Υπηρεσία: ΕΤΕΠ
eMail @ UoP: ilianafoti@uop.gr
Γραφείο: Γραμματεία
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40040 Εσωτ.(5440)
Αρμοδιότητες: Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Πρόγραμμα Erasmus, Μητρώο Φοιτητών
Επιτροπές:

Με λίγα λόγια

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό