Βοήθεια σε Είδος: Δυνατότητες και Προκλήσεις

Τίτλος:

Βοήθεια σε Είδος: Δυνατότητες και Προκλήσεις

Ομιλητές:

 • «Δωρεά Τροφίμων: Μια Κοινή Λύση για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων και την Επισιτιστική Ασφάλεια»,
  Κάτια Λαζαρίδη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • «Ανθρωπιστικές και Επισιτιστικές Κοινωφελείς Οργανώσεις και η Πρόκληση της Διαχείρισης της Βοήθειας σε Είδος», Σμαρώ Μπούρα1 και Ορέστης Βάθης2
  1 Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  2 Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συντονιστής:

Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σύνδεσμος εκδήλωσης:

https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m6a940744a138fe05de318f6e4be3f7f4

Πρόσκληση εκδήλωσης.

Οργάνωση:

 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γλώσσα εκδήλωσης:

 • Ελληνικά

Ημερομηνία / Ώρα: 18:00, 09/06/2021

Τοποθεσία / Χώρος:

Χάρτης

Δεν υπάρχει Χάρτης