Ενέργεια και ελληνική εξωτερική πολιτική

Τίτλος:

Ενέργεια και ελληνική εξωτερική πολιτική

Ομιλητές:

  • Δρ. Μαρίκα Καραγιάννη, Ειδική επιστήμων για την ενέργεια.

Περιγραφή

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο πλαίσιο του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής” μέσω του συνδέσμου
https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m516b9804ba414d283c029834ec98eede

Οργάνωση:

  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Γλώσσα εκδήλωσης:

  • Ελληνικά

Ημερομηνία / Ώρα: 14:00, 12/04/2021

Τοποθεσία / Χώρος:

Χάρτης

Δεν υπάρχει Χάρτης