Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μελλοντικές προκλήσεις

Τίτλος:

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μελλοντικές προκλήσεις

Ομιλητές:

Σπύρος Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θέμα: «Ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία – ο ρόλος της Ελλάδας».

Γιώργος Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Ο εξευρωπαϊσμός των δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα»

Γιώργος Οικονόμου, Διδάσκων–πανεπιστημιακός υπότροφος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Θέμα: «Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμοί διακυβέρνησης στην Ελλάδα».

Συντονιστής:
Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει συζήτηση με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης.

Περιγραφή

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων (1981-2021) από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνδεσμος εκδήλωσης: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m4bec49ffe3ccbd0a0882e26ea5334e15

Οργάνωση:

  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Γλώσσα εκδήλωσης:

  • Ελληνικά

Ημερομηνία / Ώρα: 11:00, 07/05/2021

Τοποθεσία / Χώρος:

Χάρτης

Δεν υπάρχει Χάρτης