Η Επιστήμη των Πολιτών στο πλαίσιο της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας

Τίτλος:

Η Επιστήμη των Πολιτών στο πλαίσιο της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας

Περιγραφή

Οι δράσεις πολιτών και οι συμμετοχικές πρωτοβουλίες λήψης αποφάσεων πολλαπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια: δράσεις πολιτών για το περιβάλλον, δράσεις κατά του ρατσισμού, ακόμη και δράσεις πολιτών για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής της γειτονιάς τους. Είναι ευρέως διαδεδομένος ο όρος ψηφιακός ακτιβισμός (digital activism). Πολλές από τις δράσεις ψηφιακού ακτιβισμού αφορούν συλλογή δεδομένων με ψηφιακές συσκευές, και αυτό είναι γνωστό ως Επιστήμη των Πολιτών (citizen science, science citoyenne).

Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούμε ένα hackathon (εκδήλωση) για φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που διδάσκονται τα γαλλικά ως ξένη γλώσσα. Ο σκοπός είναι η εξοικείωσή τους με δράσεις και πρωτοβουλίες της Επιστήμης των πολιτών σε γαλλόφωνες χώρες και παράλληλα η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους στα γαλλικά.

Συγκεκριμένα, διοργανώνουμε το hackathon (εκδήλωση) “η Επιστήμη των Πολιτών στο πλαίσιο της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας” το οποίο λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού hackathon DigiEduHack (53 παράλληλα mini-hackathons σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις).

Το  hackathon θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, ώρα 17.00-20.00, μέσω της πλατφόρμας Webex του μαθήματος «Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες». Για να συνδεθούν όσοι θέλουν να συμμετέχουν, πρέπει να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m35c446eae6fbf8bf956b5b354c234818

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και γαλλικά.

Υπεύθυνη της εκδήλωσης: Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη (ΕΕΠ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων) 

Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή (δωρεάν) όσο πιο άμεσα γίνεται στο: https://digieduhack.com/en/participate?organisation_id=524

Περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία θα βρείτε εδώ: https://digieduhack.com/en/thessaloniki-citizenscience-inos

#DigiEduHack #languagelearning #citizenscience #digitalactivism #activecitizenship

Ημερομηνία / Ώρα: 17:00, 11/11/2020

Τοποθεσία / Χώρος:

Χάρτης

Δεν υπάρχει Χάρτης