Αστέρης Χουλιάρας

Πρόεδρος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις
eMail @ UoP: huliaras@uop.gr
Γραφείο: Κτίριο Α΄ - 1ος Όροφος - Γραφείο Προέδρου (Κτίριο Β΄ - 2ος Όροφος - Γραφείο 4)
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40042 Εσωτ.(5442)
Επιτροπές: Research and Strategic Planning, Special Accounts Research Fund (UoP)
Πλήρες Βιογραφικό: Βιογραφικό

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Αστέρης Χουλιάρας είναι κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet για τις Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών. Διετέλεσε μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών (1992-2000) και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εξωτερικών (2001-3) και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη (2002-4). Επίσης συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στο Expert Working Group on Africa του ΝΑΤΟ (1997-2003). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις σχέσεις (παγκόσμιου) Βορρά-Νότου με ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική και τη Νότια και Ανατολική Ασία. Οι δημοσιεύσεις του έχουν λάβει μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ο Αστέρης Χουλιάρας έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στη Βοσνία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Τουρκία και τη Φινλανδία. Επίσης έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει ακόμη διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (στα Τμήματα Εμπορικών Ακολούθων και Ακολούθων Επικοινωνίας). Ο καθηγητής Χουλιάρας υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος πολλών ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς, εθνικές αρχές και ιδιωτικούς φορείς. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ σε χώρες της Αφρικής, των Βαλκανίων και της Ασίας. Ο καθηγητής Χουλιάρας διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα: