Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη

Βαθμίδα: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα και Ορολογία (Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς)
eMail @ UoP: megalani@go.uop.gr
Γραφείο: Κτίριο Α΄ - 1ος Όροφος
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40054 Εσωτ.(5454)
Επιτροπές: Library, Web presence, University of the Society
Πλήρες Βιογραφικό: Βιογραφικό

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη είναι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας και ορολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2022 έως σήμερα είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) και Βοηθός Συντονιστή στη ΘΕ ΕΚΕ54 «Οι ενήλικοι στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο ΜΠΣ «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Στο εαρινό εξάμηνο 2021-2022 υπήρξε Συντονίστρια στη ΘΕ ΓΑΛ11 «Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας κατά την παιδική ηλικία» στο ΠΜΣ «Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Την περίοδο 2003-2020 ήταν Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Έχει εργαστεί ακόμη ως καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Α/θμια και Β/θμια) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αποσπασμένη καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και ως διδάσκουσα Γαλλικής Γλώσσας με το ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έχει επίσης διδάξει τη γαλλική γλώσσα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και έχει συμμετάσχει στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ως εξετάστρια-αξιολογήτρια παραγωγής προφορικού λόγου.
Η κ. Γαλάνη είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Lyon 2 της Γαλλίας και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το ίδιο πανεπιστήμιο (Lyon 2) στη Γαλλική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό καθώς και δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Το πρώτο της βασικό πτυχίο είναι από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει κι ένα δεύτερο πτυχίο στη «Δημόσια Διοίκηση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
Εκτός από γαλλικά, γνωρίζει αγγλικά (επίπεδο Γ2) και ιταλικά (επίπεδο Β1).
Επίσης, διαθέτει πιστοποιητικό ECDL Progress και έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και στη διδακτική τους χρήση στην Εκπαίδευση (πλατφόρμες moodle, eclass, LAMS κ.αλ.). Είναι πιστοποιημένη στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδασκόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), με θέμα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», διάρκειας 25 ωρών, που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και πιστοποιήθηκε με δια ζώσης διαδικασία (4/4/2016-11/6/2016).

Ερευνητικό Έργο

  • 2022-2024: Επιστημονικά Υπεύθυνη και Project Manager του Έργου «Improving VET Distance Learning through a Gamified Asynchronous eLearning Methodology (d-ICT)» στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2 (28.2.2022-27.4.2024).
  • 2020-2023: Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet “Visualising, Analysing and Learning about EU Studies – VisuA.L.EU” (2020- 2023).
  • 2020-2021: Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο πλαίσιο του Jean Monnet Module “L’esprit européen à travers la culture et la philosophie: vers une Europe Ouverte” – EURopen (6/10/2020-30/09/2021).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις