Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη

Βαθμίδα: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα και Ορολογία (Γαλλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς)
eMail @ UoP: megalani@go.uop.gr
Γραφείο: Κτίριο Α΄ - 1ος Όροφος
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40054 Εσωτ.(5454)
Επιτροπές: Library, Web presence, University of the Society
Πλήρες Βιογραφικό: Βιογραφικό

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη είναι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας και ορολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Από το 2003 έως σήμερα είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχει εργαστεί ακόμη ως καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Α/θμια και Β/θμια) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αποσπασμένη καθηγήτρια Γαλλικών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και ως διδάσκουσα Γαλλικής Γλώσσας με το ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έχει επίσης διδάξει τη γαλλική γλώσσα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και έχει συμμετάσχει στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ως εξετάστρια-αξιολογήτρια παραγωγής προφορικού λόγου.

Η κ. Γαλάνη είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Lyon 2 της Γαλλίας και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το ίδιο πανεπιστήμιο (Lyon 2) στη Γαλλική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό καθώς και δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και στη διδακτική τους χρήση στην Εκπαίδευση (πλατφόρμες moodle, eclass, LAMS κ.αλ.). Εκτός από γαλλικά, γνωρίζει αγγλικά (επίπεδο Γ2) και ιταλικά (επίπεδο Β1).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις