Δημήτριος Ροζάκης

Βαθμίδα: Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Φιλοσοφία
eMail @ UoP: drozakis@uop.gr
Γραφείο: Β3
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 2741 0 40040 Εσωτ.(5440)
Επιτροπές: Διαδικτυακής Παρουσίας, Κινητικότητας ERASMUS

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1967

2003-2013 – Υπηρέτησε στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία)

2010 – Συμβασιούχος στο Τμήμα Κοινωνικών και Φιλοσοφικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2007-τώρα Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διδάσκων στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Πρόσθετα eMail: