Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτικές και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
eMail @ UoP: e.psychogiopoulou@go.uop.gr
Γραφείο: Κτίριο Β΄ - 2ος Όροφος - Γραφείο 2
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40056 Εσωτ.(5456)
Επιτροπές: Undergraduate Studies
Πλήρες Βιογραφικό: Βιογραφικό

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Η Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (DEA) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne και κάτοχος διδακτορικού (PhD in Law) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.
Έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και κύρια ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Έχει εργαστεί στην Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (Φλωρεντία, Ιταλία), στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο δίκαιο και στη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική, στις ψηφιακές πολιτικές της Ένωσης, στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ενωσιακό επίπεδο και στον δικαστικό διάλογο στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχει διεξάγει έρευνα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ένωση και διεθνείς οργανισμούς. Το χρονικό διάστημα 2014-2016, ήταν υπότροφος Marie Curie του Τμήματος Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ. Υπήρξε εθνική εμπειρογνώμονας για το Media Pluralism Monitor (2014-2021) και μέλος του European Expert Network on Culture and the Audiovisual (2015-2020). Την περίοδο Απρίλιος 2010-Μάρτιος 2013, ήταν συντονίστρια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου MEDIADEM για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη (FP7).

Τα άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως: European Law Review, Legal Issues of Economic Integration, European Law Journal, Maastricht Journal of European and Comparative Law, European Papers, German Law Journal, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, European Human Rights Law Review, International Journal of Communication και International Journal of Media and Cultural Politics.

Είναι συγγραφέας της μονογραφίας The integration of cultural considerations in EU law and policies (2008, Martinus Nijhoff Publishers). Έχει επίσης επιμεληθεί/συνεπιμεληθεί τα βιβλία: Social media, fundamental rights and courts: A European perspective (2023, Routledge, με τη Federica Casarosa), Digital media governance and supranational courts: Selected issues and insights from the European judiciary (2022, Edward Elgar Publishing, με τη Susana de la Sierra), Courts, privacy and data protection in the digital environment (2017, Edward Elgar Publishing, με τη Maja Brkan), Cultural governance and the European Union: Protecting and promoting cultural diversity in Europe (2015, Palgrave Macmillan), Media policies revisited: The challenge for media freedom and independence (2014, Palgrave Macmillan), Understanding media policies: A European perspective (2012, Palgrave Macmillan) και The European Court of Human Rights and the rights of marginalised individuals and minorities in national context (2010, Martinus Nijhoff Publishers/Brill, με τη Ντία Αναγνώστου).

https://orcid.org/0000-0002-5326-6772

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις