Ευστάθιος T. Φακιολάς

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις
eMail @ UoP: fakiolas@uop.gr
Γραφείο: Γ1
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40054 Εσωτ.(5454)
Επιτροπές: Undergraduate Studies, ERASMUS Mobility and International Relations
Πλήρες Βιογραφικό: Βιογραφικό

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Το Διδακτορικό του απενεμήθη από το Department of War Studies, King’s College London. Έχει MA  στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές (Merit: 67%) από το Lancaster University, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διεθνή Πολιτική και Ασφάλεια (Άριστα: 9,83) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πτυχίο στις Διεθνείς Σπουδές (Άριστα: 9,32) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος, μεταξύ άλλων ιδρυμάτων, των ΙΚΥ, Ωνάση, ΝΑΤΟ, MacArthur και DAAD.

Κατά την τρέχουσα περίοδο είναι ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Δίδαξε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, την ΕΚΔΔΑ και στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Συμμετέχει στο ερευνητικό έργο Ages of Marathon (ΑοΜ) της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ. Έλαβε μέρος σε ερευνητικά προγράμματα (π.χ. Erasmus+ Jean Monnet Module Europeanfocused Policy Analytics, ΠαΠελ Πέλοπας, ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας ΙΙ) και σε αποστολές του ΟΑΣΕ και του ΥΠΕΞ.

Πριν ενταχθεί στο ΠΕΔιΣ, για δώδεκα έτη εργάστηκε σε θέσεις ανάλυσης και ευθύνης, αρχικά, στην Υποδ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και, μετέπειτα, στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάλυσης και Σχέσεων με Επενδυτές της ATEbank και, στη συνέχεια, στη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Αγορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Είναι συγγραφέας βιβλίου που δημοσιεύτηκε από το Nova Science Publishers, όπως και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους. Άρθρα του έχουν φιλοξενηθεί, μεταξύ άλλων, στα Αγορά Χωρίς Σύνορα, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, East European Quarterly, European Foreign Affairs Review, European Security, Journal of Contemporary European Studies, Journal of Slavic Military Studies, Mediterranean Quarterly, Perspectives on European Politics and Society, Southeast European and Black Sea Studies.

Επίβλεψη Διδακτορικής Έρευνας: έξι υποψήφιοι

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Πρόσθετα eMail:

Κοινωνικά δίκτυα: