Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία
eMail @ UoP: nkoutsou@uop.gr
Γραφείο: Γ1
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 27410 40055 Εσωτ.(5455)
Επιτροπές: Internal Quality Assurance, Visiting Research Fellowship Programme
Πλήρες Βιογραφικό: Βιογραφικό

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Διδάσκει επίσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) από το 2002 και είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ» από το 2007. Ο κ. Κουτσούκης είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Brunel (H.B.) (1999) και έχει και μεταπτυχιακό (MSc) (1995) στη Λήψη Αποφάσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το διάστημα 2005-2009 ήταν επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Προηγουμένως ήταν Λέκτορας στο τμήμα Μαθηματικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Brunel (H.B.) (1999-2002) και στο ίδιο διάστημα είχε διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας στο London School of Economics (LSE).

Ο κ. Κουτσούκης έχει επίσης πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής ή και υπεύθυνος έργου σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., την Unilever κ.α.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ποικίλα και δυναμικά και αυτήν την περίοδο εστιάζονται στην Υποστήριξη Αποφάσεων (Decision Support), τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), τα Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) και την χρήση και εφαρμογή όλων αυτών σε επίπεδο δημοσίου τομέα και διακυβέρνησης. Στο τμήμα ΠΕΔιΣ έχει ιδρύσει και συντονίζει επιστημονικά την Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» ( http://politech.uop.gr ).

Είναι επίσης μέλος της επιστημονικής επιτροπής στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Decision Sciences Risk and Management ( http://www.inderscience.com/ijdsrm ) και επιμελητής της σειράς Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (Εκδόσεις Παπαζήση).

Προσωπική ιστοσελίδα: http://korinthos.uop.gr/~nkoutsou

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Κοινωνικά δίκτυα: