Συμμετοχή φοιτητών στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2014

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του νόμου 4218 (ΦΕΚ 268 10/12/2013), «οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται όλοι οι φοιτητές να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2014.

Περίοδος δήλωσης συμμετοχής στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2014:
15/1/2014 – 22/1/2014

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb [➲].

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που οι κωδικοί τους δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται μέσω email στον τεχνικό δικτύου του τμήματος (pedislab@uop.gr) ή και στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του Παν/μίου (helpdesk@uop.gr).

H πρόσβαση στην υπηρεσία studentsweb μπορεί να γίνει είτε από το μενού στην κορυφή αυτής της σελίδας (σύνδεσμος: StudentsWeb) είτε από την κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου στη διαδρομή «Γρήγορη πρόσβαση» → «Φοιτητές» → «Υπηρεσία StudentWeb»).
Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχουν και αναλυτικές οδηγίες χρήσης.