Μεταπτυχιακές Σπουδές 2018-19: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης επανίδρυσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  1. Μεσογειακές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα) (ΦΕΚ Επανίδρυσης 3052/τ.Β’/27-7-2018) – Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και την προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018
  1. Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων (ΦΕΚ Επανίδρυσης 3052/τ.Β’/27-7-2018) – Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και την προκήρυξη/ πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018
  1. Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές (Απόφαση έγκρισης: 127365/Ζ1/26-7-2018. Σε αναμονή ολοκλήρωσης της τυπικής διαδικασίας δημοσίευσης του ΦΕΚ Επανίδρυσης.) Αμέσως μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ θα ανακοινωθεί η προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Έως την πλήρη υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ εδώ και να αποστείλουν e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο pms-pedis@uop.gr επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων.