Μεταπτυχιακές Σπουδές 2018-19: Αιτήσεις έως τις 8 Οκτωβρίου 2018

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης επανίδρυσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 1. Μεσογειακές Σπουδές (στην αγγλική γλώσσα) (ΦΕΚ Επανίδρυσης 3052/τ.Β’/27-7-2018)
  Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και την προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ.
  Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018 8 Οκτωβρίου 2018
 1. Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων (ΦΕΚ Επανίδρυσης 3052/τ.Β’/27-7-2018)
  Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και την προκήρυξη/ πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ.
  Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018 8 Οκτωβρίου 2018
 1. Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές (ΦΕΚ Επανίδρυσης 3920/τ.Β’/10-9-2018)
  Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και την προκήρυξη/ πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ.
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018 (Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε)