Ενημέρωση για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (τελ. ενημ. 10-9-2018)

Σχετικά με την επανίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι:

To ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘ, έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ και έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2018-19. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018. Αναλυτικά εδώ.

To ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘ, έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ και έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2018-19. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018. Αναλυτικά εδώ.

To ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΘ, έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ και έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη/πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2018-19. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/9/2018. Αναλυτικά εδώ.

Για το ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» η διαδικασία έγκρισης της επανίδρυσής του από το ΥΠΕΘ είναι σε εξέλιξη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΕΔιΣ, μπορείτε να βρείτε εδώ.