Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ.Γεωργίου Μαρή

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00 (αίθουσα Ι-2 του Τμήματος) θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Γεωργίου Μαρή ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Η πολιτική οικονομία της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και η ΟΝΕ».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοιχτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Χάρτης: ΠΕΔΙΣ – Αίθουσα Ι2

Φόρτωση χάρτη...