Χρήσιμες πληροφορίες για την έναρξη σπουδών των πρωτοετών φοιτητών 2018-19

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://pedis.uop.gr/?page_id=936 και στον πίνακα ανακοινώσεων.
Εβδομάδα προσαρμογής:

 

Αφορά ενημερώσεις για το πρόγραμμα σπουδών και τη λειτουργία του Τμήματος. Η συμμετοχή των φοιτητών κρίνεται σημαντική για την ακαδημαϊκή τους πορεία στο Τμήμα.
Δείτε το πρόγραμμα εδώ  και στον πίνακα ανακοινώσεων.
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο):

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ μετά από την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης.
Δηλώσεις μαθημάτων:
 
Με ανακοίνωση θα οριστεί η περίοδος δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19.
Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/login.asp)
Δηλώσεις συγγραμμάτων:

Με ανακοίνωση θα οριστεί η περίοδος δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19.
Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://eudoxus.gr/.
Δωρεάν σίτιση:
 
Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση και άλλα φοιτητικά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φοιτητικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://foitmer.uop.gr/
Οδηγός Σπουδών 2018-19: Είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φοιτητές→Χρήσιμα Έντυπα και Πληροφορίες) (https://pedis.uop.gr/?page_id=1061)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φοιτητές→Χρήσιμα Έντυπα και Πληροφορίες) (https://pedis.uop.gr/?page_id=1061)