2η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet 2018 «Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: Προοπτικές για Κοινωφελείς Οργανώσεις»

Ολοκληρώθηκε στην Αθήνα με εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή το σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet για τη Διακυβέρνηση (Jean Monnet Centre of Excellence Governance, JMCE) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Με θέμα «Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: Προοπτικές για Κοινωφελείς Οργανώσεις» ένα δυναμικό κοινό, στην πλειονότητά τους στελέχη κοινωφελών οργανώσεων,  παρακολουθεί τις εισηγήσεις έγκριτων ομιλητών από το χώρο του Πανεπιστημίου και της δημόσιας διοίκησης. Μία από τις καινοτομίες του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προετοιμασία τεκμηριωμένων και άρτιων προτάσεων χρηματοδότησης σύμφωνα με τα καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδεται στη συζήτηση διαφορετικών πτυχών των ζητημάτων στο πλαίσιο ανοικτών συζητήσεων και ειδικών σεμιναριακών ασκήσεων. Εναύσματα για την ενίσχυση της σύνδεσης των ελληνικών οργανώσεων με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι προσφέρουν οι εισηγήσεις της τ. υπουργού και ευρωβουλευτού κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου και της Προϊσταμένης της ΕΥΔ της Περιφέρειας Κρήτης κυρίας Μαρίας Κασσωτάκη. Η συμμετοχή στο σεμινάριο ήταν δωρεάν και το κόστος διοργάνωσης καλύφθηκε με πόρους του JMCE προερχόμενους από το  Erasmus+ (Programme – “Jean Monnet Modules, Chairs and Centres of Excellence” (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency/EACEA)). Οι γνώσεις αναμένεται να ωφελήσουν τα στελέχη των ΜΚΟ να επιδιώξουν νέες αναπτυξιακές δράσεις οι οποίες θα έχουν επίδραση στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Όπως δήλωσε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του JMCE Καθηγητής κ. Π. Λιαργκόβας, «προσφέρουμε νέες γνώσεις και δεξιότητες για έναν ανερχόμενο κλάδο με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις για την ευημερία της χώρας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet 2018 είναι ένα από τα μεγαλύτερα θερινά σχολεία στον ακαδημαϊκό χώρο με υψηλό επίπεδο συμμετεχόντων».

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ .

Φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.