Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 8/10/2018


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 8/10/2018.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και την προκήρυξη εδώ.