Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19 και Διπλή εξεταστική για τους επί πτυχίω

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19

(Οι προθεσμίες ισχύουν ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εγγραφής τους και έχουν παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης)

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 8/10/2018 έως 22/10/2018 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedislab@uop.gr. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν, καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά τη Δευτέρα, 22/10/2018, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της ΓΣ για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός προθεσμιών που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει Δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους). Ο φοιτητής οφείλει να δηλώνει σε κάθε εξάμηνο τόσο τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου του όσο και τα οφειλόμενα από προηγούμενα έτη μαθήματα του αντίστοιχου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.

Διευκρινίσεις – Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για τις αλλαγές του προγράμματος σπουδών κατά το 2018-19.

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Α εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Γ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α εξαμήνου σπουδών τους.
  Προσοχή:
  – Για να δηλωθεί το μάθημα «Βασικές αρχές μακροοικονομικής πολιτικής», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη».
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ε εξάμηνο, ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ, και στη συνέχεια αντιστοίχως τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α και Γ εξαμήνου σπουδών τους.
  Προσοχή:
  – Για να δηλωθεί το μάθημα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
  – Για να δηλωθεί το μάθημα «Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη».
  – Για να δηλωθεί το μάθημα «Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Διεθνείς Σχέσεις».
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α, Γ και Ε εξαμήνου σπουδών τους (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής).

Οι επί πτυχίω φοιτητές (όσοι βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο):

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής).
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 11ο εξάμηνο σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής άλλης κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής).
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2012, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής άλλης κατεύθυνσης χειμερινού εξαμήνου και μέχρι 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής χειμερινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα υποχρεωτικής κατεύθυνσης άλλης κατεύθυνσης χειμερινού εξαμήνου και μέχρι 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής χειμερινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2010, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου και μέχρι 2 μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου.

ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  χειμερινού εξαμήνου 2018-19 για τους επί πτυχίω φοιτητές

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, θα διενεργείται διπλή εξεταστική για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία είναι ίση με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Οι δηλώσεις για τη διπλή εξεταστική γίνονται παράλληλα με τις δηλώσεις του τρέχοντος εξαμήνου, από 8-22/10/2018.