ΠΜΣ “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”: Αποτελέσματα απαλλαγής από τέλη φοίτησης 2018-19

Αποτελέσματα απαλλαγής από τέλη φοίτησης
ΠΜΣ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ»
Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και κατόπιν σχετικής αίτησής τους, είναι οι αναγραφόμενοι στις πρώτες πέντε θέσεις ( έως ) του ακόλουθου πίνακα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πληροί τα κριτήρια
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΙ
2 ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ
3 ΠΑΝΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΑΙ
4 ΣΑΛΑΧ ΕΛ ΝΤΙΝ ΜΑΓΔΑ ΝΑΙ
5 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ
6 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΧΙ
7 ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΧΙ

Οι φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια (και 7η θέση) μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ μέχρι τη Δευτέρα, 22/10/2018, αποστέλλοντας στη γραμματεία το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 800€ στο λογαριασμό: 5503-058837-784, IBAN : GR69 0172 5030 0055 0305 8837 784, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
– Ονοματεπώνυμο φοιτητή
– Αιτιολογία: «ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (0197)

Η αποστολή του αποδεικτικού μπορεί να γίνει είτε με email στο pms-pedis@uop.gr είτε με fax στο 2741040050.

Κόρινθος, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Δ/ντης ΠΜΣ
Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας