ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»: Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2018-19 και Διαδικασία εγγραφής

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων
ΠΜΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ»
Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
(Απόφαση 102ης /16-10-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος)

Επιτυχόντες/ούσες

Α/Α Επώνυμο Όνομα Βαθμολογία
1 Λεβέντης Μαρίνος 83
2 Θεοφίλης Ανδρέας 77
3 Σαραντάρης Δημήτριος 75
4 Νάννος Γεώργιος 72
5 Βλάχος Γεώργιος 71
6 Ανδρεαδάκη Ευαγγελία 68
7 Ζούμπος Βασίλειος 67
8 Φυτάς Ιωάννης 67
9 Τσιάκος Δημήριος 66
10 Οικονομόπουλος Δημήτριος 64
11 Τσαπικούνης Αλέξιος 64
12 Τζαννής Χαράλαμπος 64
13 Κοροπούλη Ελευθερία 62
14 Κίτσου Σταυρούλα 62
15 Κολοκοτρώνης Μάριος 59
16 Θάνος Ιωάννης 58
17 Παπανίκου Άρτεμις 56
18 Σταυρακάκη Βιργινία 54
19 Μόκα Ελένη 53
20 Ποντίκης Παναγιώτης 53
21 Σχοινάς Κλεάνθης 52
22 Γενιτσαρίδης Βασίλειος 48
23 Δαλαμαρίνη Ιωάννα 48
24 Οικονόμου Νικόλαος 47
25 Βλαχοπούλου Ελένη 47

 Επιλαχόντες/ούσες

Α/Α Επώνυμο Όνομα Βαθμολογία
1 Δημητρίου Ευάγγελος 46
2 Κυπριώτη – Λοϊζου Ιωάννα – Διονυσία 44
3 Οικονόμου Μαρία 44
4 Κυκάλου Ζωή 43
5 Παναγιώταρου Αθηνά 37

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων  του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018, έως τη Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, είτε δια ζώσης στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είτε με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων”), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Δευτέρα, 22/10/2018.

Σε περίπτωση που κάποιος/α επιτυχών/ούσα δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ παρακαλούμε να ενημερώσει τη Γραμματεία μας μέσω e-mail στο pms-ppsa@uop.gr.

Οι επιλαχόντες θα κληθούν για εγγραφή σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση.

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη εδώ)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503 076435 367, ΙΒΑΝ: GR40 0172 5030 0055 0307 6435 367, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  -Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  -Αιτιολογία: «ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» (0267)

B. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) οφείλουν να καταθέσουν:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη εδώ)
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διαθέσιμη εδώ)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διαθέσιμη εδώ)
 6. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018)

Ώρες εγγραφών στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος : Δευτέρα-Παρασκευή: 11:00-13:00

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΠΜΣ του Τμήματος.

Κόρινθος, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Δ/ντης ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικήτας Κουτσούκης