Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων Erasmus+ και Erasmus Placement με τους φοιτητές του 2ου και 3ου έτους

Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές και για πρακτική άσκηση, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις της Επιτροπής Erasmus του τμήματος για τους φοιτητές του 2ου και 3ου έτους, στις οποίες θα συμμετάσχουν και φοιτητές Εrasmus προηγουμένων ετών μεταφέροντας τις εμπειρίες τους. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν:

  • Για τους φοιτητές του 2ου έτους,την Πέμπτη 15/11/2018 και ώρα 10.00 στην ώρα του μαθήματος «Πολιτική Φιλοσοφία»
  • Για τους φοιτητές του 3ου έτους κατεύθυνσης «Πολιτικής Επιστήμης», την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα 12.30, στην ώρα του μαθήματος «Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα»
  • Για τους φοιτητές του 3ου έτους κατεύθυνσης «Διεθνείς Σχέσεις», την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα 14.00, στην ώρα του μαθήματος «Στρατηγικές Σπουδές».