Συνάντηση του Συλλόγου Αποφοίτων με πρωτοετείς φοιτητές

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΠΕΔΙΣ θα πραγματοποιήσει μία σύντομη συνάντηση γνωριμίας με τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος “Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική” (Διαλέξεις) στην αίθουσα 1 του Τμήματος.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών για το ρόλο και τις δράσεις του Συλλόγου των Αποφοίτων, για την άρρηκτη σχέση των φοιτητών με τους απόφοιτους και για τις εμπειρίες των αποφοίτων από τη σχολή και την αγορά εργασίας.