Επίσκεψη φοιτητών του ΠΕΔιΣ στο ΥΠΕΞ

Επίσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποίησαν φοιτητές του ΠΕΔιΣ την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, με στόχο την ενημέρωσή τους για το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) της Ελλάδας και, ειδικότερα, της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης.

Στελέχη της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης ανέλυσαν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης θέσεων της χώρας επί των εν λόγω ζητημάτων εντός της ΕΕ, της DAC/ΟΟΣΑ, των Ηνωμένων Εθνών και λοιπών διεθνών ή περιφερειακών οργανισμών. Παρουσιάστηκαν επίσης σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία όπως: οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα, η Νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ.α.

Εν συνεχεία, παρουσιάσθηκαν τα κύρια στάδια της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) του Ελληνικού Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  της χώρας από την DAC/ΟΟΣΑ ως ακολούθως: α) υποβολή του σχετικού Υπομνήματος (15 Απριλίου 2018), β) επίσκεψη επιθεωρητών στην Αθήνα (11-15 Ιουνίου 2018) και γ) καταληκτική συνεδρίαση της Επιθεώρησης στο Παρίσι (28 Νοεμβρίου 2018). 

Τέλος, σε συνεργασία με το Γραφείο Στατιστικής του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλύθηκαν διεξοδικά οι τρόποι συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων για το σύνολο της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ελλάδας και η διάκριση μεταξύ πολυμερούς και διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός της ελληνικής επικράτειας (in-donor refugee costs), οι οποίες σημείωσαν αύξηση τα τελευταία χρόνια, λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Φωτογραφίες από την επίσκεψη: