Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Θέσεις Δόκιμων Βοηθών Ερευνητών

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Η Ερευνητική Ομάδα Μελέτης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE Research Unit  –  SEER-Unit) του Κέντρου Ανάλυσης Πολιτικής προσκαλεί απόφοιτους/ες και τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να συμμετάσχουν ως Δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές στις εργασίες της.

Η θέση του Δόκιμου Βοηθού Ερευνητή είναι μη-αμειβόμενη και έχει χρονική διάρκεια 12 μήνες.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 23:00 στη διεύθυνση tzifakis@uop.gr και περιλαμβάνουν:

  • Βιογραφικό σημείωμα σε φόρμα Europass,
  • Αναλυτική βαθμολογία (αρχείο αποθηκευμένο από το e-scecretary, όχι αίτηση μέσω γραμματείας) και
  • Συνοδευτική επιστολή (motivation letter).

Οι Δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές θα λάβουν στο τέλος της θητείας τους βεβαίωση συμμετοχής.

Ο Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας,

Νικόλαος Τζιφάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
tzifakis@uop.gr