Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης (Φεβρ. 2019)

Ανακοινώνεται ότι το ωράριο της Βιβλιοθήκης το μήνα Φεβρουάριο 2019, διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 15:00.

Από τη Βιβλιοθήκη

Κόρινθος, 1/2/2019