Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Συναγωγές της Αθήνας


Στο πλαίσιο του μαθήματος «Παγκόσμιες Διασπορές», οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με την διδάσκουσα καθηγήτρα κα Βασιλική Λαλαγιάννη, επισκέφτηκαν, στις 14 Ιανουαρίου,  την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών όπου τους δέχτηκε η πρόεδρος κα Τάλυ Μαίρ.  Ο ραββίνος κ. Γκαμπριέλ Νεγρίν παρουσίασε τις δύο Συναγωγές, τόσο ως χώρο λατρείας όσο και ως χώρο ιστορικό, όπου διαδραματίστηκαν τα γνωστά γεγονότα επί γερμανικής Κατοχής. Η παρουσίαση του  ιστορικού των δύο κοινοτήτων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και η παρουσίαση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στον Κεραμεικό, έγινε απο τους εθελοντές κ. Σολομώντα Ερρερα και κα ‘Εμμα Μέκιου.