Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ “Μεσογειακές Σπουδές” για εισαγωγή στο Ακαδημαϊκό έτος 2019-20


Το ΠΜΣ “Μεσογειακές Σπουδές” είναι εξ ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα κι έτσι το κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης υπάρχει μόνο στην Αγγλική σελίδα.
Για να δείτε την πρόσκληση, επιλέξτε την Αγγλική γλώσσα από το μενού, ή επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pedis.uop.gr/?p=12502.