Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19 (Τελ. ενημέρωση: 4/3/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2018-19 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 26/02/2019 έως 11/03/2019 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία και οφείλουν να τους ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedislab@uop.gr. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν, καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά τη Δευτέρα, 11/03/2019, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της ΓΣ για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη στον Εσωτερικό Κανονισμό και στην ιστοσελίδα του Τμήματος πατώντας εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός προθεσμιών που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει Δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους). Ο φοιτητής οφείλει να δηλώνει σε κάθε εξάμηνο τόσο τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου του όσο και τα οφειλόμενα από προηγούμενα έτη μαθήματα του αντίστοιχου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.

Διευκρινίσεις – Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για το τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών 2018-19. Το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε έτος εισαγωγής από το 2013-14 και ύστερα με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει έως και το 2018-19, είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass. Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2013-14 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Β εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Δ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Δ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β εξαμήνου σπουδών τους.

Προσοχή:

 • Για να δηλωθεί το μάθημα «Διεθνής Πολιτική Οικονομία», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική».

 

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ΣΤ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β και Δ εξαμήνου σπουδών τους.

Προσοχή:

 • Για να δηλωθεί το μάθημα «Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Συγκριτική Πολιτική».

 

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Η εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής τους, 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β, Δ και ΣΤ εξαμήνου σπουδών τους (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής).
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2014, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής).
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2013, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, υποχρεωτικά επιλογής άλλης κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής).
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2012, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής άλλης κατεύθυνσης εαρινού εξαμήνου και μέχρι 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής εαρινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα υποχρεωτικής κατεύθυνσης άλλης κατεύθυνσης εαρινού εξαμήνου και μέχρι 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής εαρινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2010, δηλώνουν όλα τα οφειλόμενα υποχρεωτικά και επιλογής.

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής στους φοιτητές, για τους οποίους προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών τους, σύμφωνα με τους πίνακες που είναι διαθέσιμοι στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass.
 • Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και ύστερα, τα υποχρεωτικά μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης, προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής της ίδιας περιόδου (ΧΕΙΜ ή ΕΑΡ) ανεξαρτήτως έτους στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές.
 • Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής «Λογοτεχνία Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη)» και «Ψυχολογία των Επαναστάσεων» υπάρχει περιοριστικός αριθμός φοιτητών (μέχρι 40 και 60 φοιτητές αντίστοιχα). Διευκρινίσεις παρέχονται στο eclass του κάθε μαθήματος.
 • Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στις 28/1/2019 θα προσφερθούν επιπλέον δύο νέα μαθήματα επιλογής: «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση» και «Γαλλική ορολογία στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις Ι».