Ενημέρωση Προγράμματος Εξετάσεων Φεβρουαρίου

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη» του 1ου έτους εξετάζεται την Δευτέρα 3/2/2014 και ώρα 10:00 – 12:00.

Το μάθημα «Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες» του 3ου έτους εξετάζεται την Δευτέρα 3/2/2014 και ώρα 15:00 – 17:00.

Το μάθημα επιλογής «Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία» εξετάζεται τη Δευτέρα 3/2/2014 και ώρα 17:30 – 19:30.

Το μάθημα «Οικονομική Ανάπτυξη και Πολιτικά Συστήματα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» εξετάζεται τη Δευτέρα 3/2/2014 και ώρα 17:30 – 19:30.

Το μάθημα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» του 4ου έτους-Κατ/νση Διεθνείς Σχέσεις εξετάζεται την Τετάρτη 5/2/2014 και ώρα 12:00 – 14:00.

Οι αλλαγές έχουν αποτυπωθεί στο πρόγραμμα της εξεταστικής. Το ενημερωμένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και στη σελίδα Ωρολόγιο–Εξεταστικές–Αναπληρώσεις.