Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό και Υποτροφίες

ΗΜΕΡΙΔΑ

του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα: 

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό και Υποτροφίες»

Τρίπολη, 9 Μαΐου 2019

(Αμφιθέατρο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών)

Πρόγραμμα