Επίσκεψη στην ΕΛΣΤΑΤ 2019

Την Τρίτη, 7 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων:

  • Ενότητα Jean Monnet “EuroPolA” – «Ανάλυση δεδομένων δημόσιων πολιτικών της ΕΕ»
  • «Μέθοδοι Ανάλυσης και Επεξεργασίας Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες»,
  • «Λήψη Αποφάσεων και Ανάλυση δημόσιων Πολιτικών»,

και του

  • ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Υπεύθυνος της επίσκεψης είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης (nkoutsou@uop.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές του τμήματος ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών όπως και οι διδάσκοντες και το προσωπικό του τμήματος.

Η επίσκεψη δεν έχει κόστος συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν προς και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή με δικά τους έξοδα ή ίδια μέσα.

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν πληροφορίες για τις διαδικασίες και το πρόγραμμα της επίσκεψης από το πανεπιστημιακό email τους.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στη δ/νση: https://econtent.pedis.uop.gr/forms/index.php/225273?lang=el έως και τις 3 Μαΐου 2019.