Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών αποφοίτων ΠΕΔιΣ

Την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας, για τους φοιτητές του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία», «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» και «Μεσογειακές Σπουδές».

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, καλούνται να καταθέσουν από την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 μέχρι τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, στη Γραμματεία «Φάκελο – Αίτηση Ορκωμοσίας», ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση (διαθέσιμη εδώ)
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο
  • Συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (διαθέσιμη εδώ)
  • Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Κάρτα δωρεάν σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
  • Ερωτηματολόγιο αποφοίτων (για προπτυχιακό διαθέσιμο εδώ, για μεταπτυχιακό διαθέσιμο εδώ)
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αίτηση δημιουργίας λογαριασμού στον ιστότoπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (διαθέσιμη εδώ), ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Όλα τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00-13:00), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1& Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος.

Η ώρα και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση.

Κόρινθος, 24/4/2019