Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης (Μάιος 2019)

Ανακοινώνεται ότι το ωράριο της Βιβλιοθήκης τον μήνα Μάιο 2019 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δευτέρα 09:00 – 15:00
  • Τρίτη – Παρασκευή 09:00 – 20:00

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης διευρύνεται για το μήνα Μάιο ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τετάρτη, 15-5-2019 9:00-21:00
Παρασκευή, 17-5-2019 9:00-21:00
Σάββατο, 18-5-2019 9:30 – 16:30
Τετάρτη, 22-5-2019 9:00-21:00
Παρασκευή, 24-5-2019 9:00-21:00
Σάββατο, 25-5-2019 9:30 – 16:30

Από τη Βιβλιοθήκη

Κόρινθος, 3/5/2019