Επίσκεψη του Αναπλ. Καθηγητή Marcel Lincenyi στο ΠΕΔιΣ

Την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, επισκέφθηκε το Τμήμα μας ο Aναπληρωτής Kαθηγητής Marcel Lincenyi από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Alexander Dubček University of Trenčin (Σλοβακία) και συζήτησε με τον Πρόεδρο του Τμήματος Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Τζιφάκη και την επιτροπή Erasmus, ζητήματα περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο Τμημάτων και ανταλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.