Βραβεία ΠΕΔιΣ

Το Τμήμα ΠΕΔιΣ επαναφέρει το θεσμό των Βραβείων Αριστείας και Ευφήμου Μνείας με στόχο την ενεργότερη εμπλοκή των φοιτητών με τη διαδικασία μάθησης και την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Βραβεία Αριστείας

Τα Βραβεία Αριστείας απονέμονται σε τρεις απόφοιτους, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δεν είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
 2. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα για την απόκτηση του πτυχίου έως και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του 4ου έτους σπουδών
 3. Έχουν βαθμό πτυχίου «Άριστα» (>8.5)

Στον αριστούχο απόφοιτο με σειρά διάκρισης 1η απονέμεται Βραβείο Αριστείας και υποτροφία πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ.

Στους αριστούχους απόφοιτους με σειρά διάκρισης 2η και 3η απονέμεται Βραβείο Αριστείας και υποτροφία μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (ύψους 25%) σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΕΔιΣ.

Εύφημος Μνεία

Εύφημος Μνεία απονέμεται σε έναν φοιτητή του 1ου έτους σπουδών, ο οποίος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
 2. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών έως και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του 1ου έτους σπουδών
 3. Έχει μέσο όρο βαθμολογίας «Άριστα» (>8.5)

Εύφημος Μνεία απονέμεται σε έναν φοιτητή του 2ου έτους σπουδών, ο οποίος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
 2. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους σπουδών έως και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του 2ου έτους σπουδών
 3. Έχει μέσο όρο βαθμολογίας «Άριστα» (>8.5)

Εύφημος Μνεία απονέμεται σε έναν φοιτητή του 3ου έτους σπουδών, ο οποίος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
 2. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους σπουδών έως και την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του 3ου έτους σπουδών
 3. Έχει μέσο όρο βαθμολογίας «Άριστα» (>8.5)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 τα βραβεία λαμβάνουν οι εξής:

Βραβεία Αριστείας:

Ανάργυρος Αγγελόπουλος (σειρά διάκρισης 1η):  Βραβείο Αριστείας με υποτροφία πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Ελίσα Παγιολάρι (σειρά διάκρισης 2η):  Βραβείο Αριστείας με υποτροφία μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (ύψους 25%) για ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Κωνσταντίνος Νασιόπουλος (σειρά διάκρισης 3η):  Βραβείο Αριστείας με υποτροφία μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (ύψους 25%) για ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Εύφημος Μνεία:

Μαρία Στάμου: Εύφημος Μνεία για την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση κατά το 1ο έτος σπουδών.

Στο 2ο και 3ο έτος σπουδών δεν υπάρχει φοιτητής που να πληροί τις προϋποθέσεις.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά την τελετή ορκωμοσίας της Τετάρτης, 5/6/2019, ώρα 10:00 στο Δημοτικό Θέατρο Κορινθίων.