ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές – Ανανέωση Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου

Οι εγγραφές των φοιτητών του β’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014 και για τις δυο κατευθύνσεις θα γίνονται από το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 έως το Σάββατο 1 Μαρτίου 2014 στην Γραμματεία του με την αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο β’ εξάμηνο (έντυπο από τη Γραμματεία).

Οι εγγραφές των φοιτητών του δ’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014 και για τις δυο κατευθύνσεις θα γίνονται μέχρι το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 στην Γραμματεία του ΠΜΣ προσκομίζοντας αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης τραπέζης * της γ’ δόσης διδάκτρων ύψους 500€ μαζί με την αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο δ’ εξάμηνο (έντυπο από τη Γραμματεία) και την ανάληψη διπλωματικής εργασίας.

*Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης είναι στο λογαριασμό:

5503-058837-784
IBAN : GR69 0172 5030 0055 0305 8837 784
της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
  • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – Γ’ ΔΟΣΗ»

Έντυπο Αίτησης Ανανέωση Εγγραφής (Σε μορφή Word *.doc) ◄