Εντυπωσιακή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο 9ο HO PhD Symposium του LSE

Οι υποψήφιοι διδάκτορες (από αριστερά): Αικατερίνη Καίσαρη (Τμήμα ΠΕΔιΣ), Βασίλειος Μπαλάφας (Τμήμα ΠΕΔιΣ), Αναστάσιος Φιλντίσης (Τμήμα ΠΕΔιΣ), Χαράλαμπος Παναγιωτίδης (Τμήμα ΠΕΔιΣ) και Τζένη Παπαδονικολάκη (Τμήμα ΚκΕΠ)

Με την εντυπωσιακή συμμετοχή 5 υποψηφίων διδακτόρων προερχόμενων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έλαβε χώρα το 9ο PhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus στο Λονδίνο, το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019. Το Συμπόσιο διοργανώθηκε από το Hellenic Observatory του LSE (London School of Economics and Political Science) με την καθοριστική οικονομική συμβολή του A.G. Leventis Foundation.

Το Συμπόσιο δομήθηκε γύρω από δύο συνεδρίες κορμού. Η πρώτη αφορούσε στη λογική, μεθοδολογία και καθοδήγηση για το σχεδιασμό και τη συγγραφή μιας διδακτορικής διατριβής από τον Καθηγητή και Διευθυντή του HO, Kevin Featherstone (Eleftherios Venizelos Professor of Contemporary Greek Studies & Professor of European Politics, LSE). Η δεύτερη κεντρική συνεδρία βασίστηκε στις εισηγήσεις των Καθηγητών Δημήτρη Παπαδημητρίου (Professor of Politics & Director of the Manchester Jean Monnet Centre of Excellence (JMCE) School of Social Sciences (SoSS), University of Manchester) και Γιώργου Παγουλάτου (Professor of European Politics and Economy at the Athens University of Economics and Business) οι οποίες επικεντρώθηκαν στην Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα.