Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για τo ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι/ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να προσέλθουν στην προβλεπόμενη συνέντευξη, τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019, ως εξής:

Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Α έως Γ: 14:30
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Δ έως Ι: 14:50
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από ΚΑΓ έως ΚΟΛ: 15:10
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από ΚΟΣ έως ΚΥΡ: 15:30
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Λ έως ΜΕ: 15:50
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από ΜH έως ΜΠΟ: 16:10
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ν έως Π: 16:40
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από Ρ έως ΣΟΥ: 17:00
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από ΣΠΑ έως ΤΖΑ: 17:20
Υποψήφιοι, των οποίων το επίθετο ξεκινά από ΤΣΙ έως Ω: 17:40

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης.

Το σύνολο των τυπικών δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης.

Η παρουσία των υποψηφίων στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Αριστοτέλους 1 & Λ.Αθηνών, 1ος όροφος, Κόρινθος) στο γραφείο Προέδρου.