Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση: 3η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (δράση χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+) διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία κατά το διάστημα 15-17 Ιουλίου την 3η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet. Αντικείμενο της δράσης ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων από στελέχη τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκηση για την καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο θερινό σχολείο ελληνικού Πανεπιστημίου με περισσότερους από ενενήντα συμμετέχοντες επί τριήμερο στην Κόρινθο. Το προφίλ του κοινού ήταν κατά 60% στελέχη των Δήμων και της Περιφέρειας, 22% στελέχη άλλων φορέων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και 18% προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η αυξημένη προσέλευση και το υψηλό ενδιαφέρον τεκμηριώνει την ανάγκη για τη διοργάνωση τακτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων. Τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης επιδιώκουν τη διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, μία τάση η οποία αναδεικνύει τη διαφορά αντιλήψεων η οποία διαμορφώνεται στο δημόσιο τομέα.

Η ίδια τάση τεκμηριώνεται και από την μεγάλη συμμετοχή στο καταξιωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων από το οποίο αποφοιτούν σαράντα φοιτητές ανά έτος. Σε δελτίο αξιολόγησης μετά το πέρας του σεμιναρίου  72% δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις εργασίες και 100% ότι θα συμμετείχαν ξανά σε παρόμοια δράση.

Διοργάνωση

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet 2019 διοργανώθηκε κατά το διάστημα 15-17 Ιουλίου στην Κόρινθο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λεωφόρος Αθηνών και Αριστοτέλους 1  εδώ.

Ομιλητές

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών
Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος Σωματείου Διάζωμα, τ. υπουργός
Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης
Βασίλης Νανόπουλος, εκλεγμένος Δήμαρχος Κορίνθου
Ευανθία Σαββίδη, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Σχέσεις Κράτους-Πολίτη)
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μάνος Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής αντιστοίχως του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σήφης Πλυμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μαρία Φυσεκίδου, Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
Παναγιώτης Πιτσάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορίνθου

Βασικά ζητήματα

ΕΣΠΑ και Δημόσια Διοίκηση
Αποτελεσματική Διοίκηση Δήμου
Κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτες
Η συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη Τοπική Αυτοδιοίκηση
Κοινωνία των Πολιτών και Δημόσια Διοίκηση
Ευρωπαϊκή Οικονομία και Τοπική Ανάπτυξη

Quotes ομιλητών

Μάνος Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επικεφαλής διοργάνωσης

Η δημόσια διοίκηση διέρχεται μία περίοδο ουσιαστικών μεταβολών. Πέρα από τις θεσμικές αλλαγές, διαπιστώνεται η εδραίωση νέων αντιλήψεων στο στελεχιακό δυναμικό, οι οποίες θα μας οδηγήσουν εγγύτερα προς τα ευρωπαϊκά διοικητικά πρότυπα.

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών

Στόχος του κράτους είναι ο σεβασμός των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών, καθώς και να λειτουργεί σύμφωνα με την ύψιστη αρχή διαφάνειας.

Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος Σωματείου Διάζωμα, τ. υπουργός

Πρέπει να διακρίνουμε τρεις κορυφαίες μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό κράτος: στο ανθρώπινο δυναμικό, στις δομές και στις διαδικασίες.  

Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Η αυτοδιοίκηση για να είναι επιτυχημένη πρέπει να έχει στο επίκεντρο των δράσεών της τον άνθρωπο.

Βασίλης Νανόπουλος, εκλεγμένος Δήμαρχος Κορίνθου

Στόχος της νέας δημοτικής αρχής είναι η στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων έργων μέσω χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ και το κράτος.

Ευανθία Σαββίδη, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Σχέσεις Κράτους-Πολίτη)

Βασική αρχή και αρμοδιότητα των Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαμεσολάβηση, δηλαδή η παροχή βοήθειας στις διαδικασίες συνεννόησης ή στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαφορετικών μερών.

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η ανάπτυξη σήμερα διαθέτει και άλλες διαστάσεις, όπως η «έξυπνη» ανάπτυξη που αφορά στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας, καθώς και η «ανάπτυξη για όλους», η οποία δεν θα εξαιρεί κανέναν.

Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής αντιστοίχως του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η ανάγκη συνέργειας μεταξύ δήμων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι τελευταίες διαθέτουν γνώσεις και πλεονεκτήματα λειτουργίας απαραίτητα για την επίτευξη στόχων.

Σήφης Πλυμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να είναι κάτι αποτελεσματικό απαιτείται κουλτούρα εξωστρέφειας, προγραμματισμός, καινοτομία και διαβούλευση. Η αποδοτικότητα θα πρέπει να συμβαδίζει με την αποτελεσματικότητα.

Μαρία Φυσεκίδου, Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα

Το ΕΣΠΑ αποτελεί αναντικατάστατο μέσο για τη μεταρρύθμιση του κράτους με εξαιρετικές δυνατότητες για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Παναγιώτης Πιτσάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορίνθου

Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούν η πολιτιστική κληρονομιά και οι καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσα από ένα σχέδιο ισόρροπης ανάπτυξης.

Σχόλια κοινού

Μαρία Καραθανάση, υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το υπέροχο είναι που συμμετείχε και ο κ. Μπένος ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ως Υπουργός εμπνεύστηκε και δημιούργησε τα ΚΕΠ και σου μετέφερε το όραμά του. Έδειξε ότι αν υπάρχει η πολιτική βούληση με κατάλληλη τεχνογνωσία από καλές πρακτικές άλλων χωρών προσαρμοσμένες όμως στα ελληνικά δεδομένα μπορεί να καταφέρει σημαντικά πράγματα.  

Επαμεινώνδας Σκοπετέας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μια αλυσιδωτή -κλιμακωτή επιστημονική συμπόρευση σε κοινούς και ενίοτε ανεξερεύνητους τόπους των σημαινόντων ζητουμένων της σύγχρονης Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Διαδραστική και βιωματική προσέγγιση με στόχευση την γνώση  και την ανάπτυξη απαραιτήτων δεξιοτήτων που θα κληθούν εκ των πραγμάτων  να επιδείξουν τα στελέχη της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης!

Δημήτρης Στρατουδάκης, Δήμος Κορινθίων

Με ωφέλησε  να κατανοήσω προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινείται ένας δημόσιος φορέας προκειμένου η λειτουργία του να γίνει  αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη.

Αντιγόνη Σκαράκη, απόφοιτος μεταπτυχιακού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και ωφέλιμο σεμινάριο, όπου αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση από καταξιωμένους στο χώρο τους προσκεκλημένους.

Κατερίνα Μπίτζιου, φοιτήτρια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πολύ θετική και γόνιμη την επιλογή των εισηγητών, διότι συνδύαζε την ακαδημαϊκή επιστημονική γνώση των Καθηγητών με την εμπειρική γνώση και το πρακτικό πνεύμα των αυτοδιοικητικών παραγόντων.Πιστεύουμε ότι αυτή η δημιουργική σύνθεση εμπλουτίζει το δημόσιο διάλογο και συμβάλλει στη διαδικασία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Θεωρούμε ότι αποκομίσαμε γνώσεις πρακτικές οι οποίες, πιστεύουμε πως θα μας φανούν χρήσιμες στην εργασιακή μας καθημερινότητα.

Αναστασία Τσουλουχά, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Ενημέρωση για θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία δε γνωρίζαμε, προτάσεις για νέο υλικό, γνωριμία με συναδέλφους άλλων Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων για μελλοντική συνεργασία, γνωριμία με καταξιωμένους ομιλητές κλπ

Ελευθερία Μακρυγένη, απόφοιτος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο συνδυασμός των εισηγήσεων ακαδημαϊκών και της ακαδημαϊκής προσέγγισης εν γένει, με την αποτύπωσης της πραγματικότητας μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση με τους αυτοδιοικητικούς και τους λειτουργούς της Δημόσιας Διοίκησης. Το αποτέλεσμα ήταν μια ενδιαφέρουσα και σφαιρική ενημέρωση για τις πρακτικές που ακολουθούνται και  για εκείνες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Αφροδίτη Μανιάτη, προπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το σεμινάριο έδρασε καταλυτικά στο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και στον τρόπο με τον οποίοι εμείς ως πολίτες μπορούμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο.

Μαρία Στάμου, προπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κατανόησα τις θεσμικές πλευρές της λειτουργίας των Δήμων και κατανόησα τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Γιάννης Γκατζούνας, μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στην τριήμερη Ευρωπαϊκή Ακαδημία που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο βρεθήκαμε μπροστά σε εξαιρετικούς ομιλητές, διαφορετικών κλάδων που με τις διαλέξεις τους αλληλεπιδράσαμε, ανταλλάξαμε πληροφορίες και απόψεις, μέσα από τον διάλογο και την συζήτηση που με ωφέλησε προσωπικά.